Vältä turvallisuuskarikot! Turvatehdas kouluttaa - opastaa - turvaa - neuvoo

Turvallinen työympäristö-koulutus

 

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Miksi et haluaisi suojella sitä?
Turvatehdas tarjoaa yrityksille monimuotoisia turvallisuuskoulutuksia aina turvallisuussuunnittelusta aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen.

Ennen varsinaista koulutusta käydään kartoituspalaveri, jossa tutustutaan yhdessä työympäristön riskeihin ja räätälöidään koulutus asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi.

Esimerkki koulutuspaketista:

  • Riskien tunnistaminen ja ennaltaestäminen työpaikalla
  • Fyysinen koskemattomuus ja hätävarjelu -käytännön harjoittelu
  • “Puhe-Judo” -osio, tehokas kommunikaatio vaativiin tilanteisiin

Koulutukset on mahdollista pitää myös luentoina ilman fyysisiä käytännön harjoitteita!
Turvallisuusympäristönä esimerkiksi koulut, ravintolat ja apteekit luovat paljon yksilöllistä huomioitavaa turvallisuustarpeeseen.

 

Riskikartoitukset

Yrityksille suunnatuissa riskikartoituksissa kartoitetaan kohdeyrityksen toimintaan ja henkilöstöön kohdistuvat riskit. Riskien tunnistus ajoissa voi pelastaa yrityksesi siltä pahimmalta mahdolliselta!
Yritysturvallisuuden tarkasteltavia osa-alueita ovat muun muassa:

  • Paloturvallisuus
  • Rikosturvallisuus
  • Tuoteturvallisuus
  • Työturvallisuus
  • Henkilöturvallisuus
  • Ympäristöturvallisuus

Riskikartoituksen jälkeen, yritykselle jää raportti havaituista riskeistä korjautoimenpide-ehdotuksineen.

Ota yhteyttä mika.korhonen(at)turvatehdas.fi

 

Tarjouspyyntölomake

Yrityksen nimi

Yhteyshenkilö

Sähköposti

Puhelinnumero

Tarvittava koulutus:
 Paloturvallisuus Rikosturvallisuus Tuoteturvallisuus Työturvallisuus Henkilöturvallisuus Ympäristöturvallisuus

Kerro koulutustarpeistasi:

Turvatehdas logo-250x72-läpinäkyvä

 

 

Puh. 050-400 3510

mika.korhonen(at)turvatehdas.fi

Palvelemme SATAKUNNAN alueella

Kurssit: Karjalankatu 15, 26100 Rauma

Posti: Lensunkatu 7 as 6, 26100 Rauma

All rights reserved by Turvatehdas 2016  |  © Pictures by Oona Tammi & Sari Nieminen